home_pinUl. Chrzanowskiego 13, Warszawa
call48 515 757 179
emailnzozmaluch@gmail.com
history_toggle_offPn–Pt 8:00–20:30
Nasza oferta

Centrum Rehabilitacji Dziecięcej "MALUCH"

przy ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie działa od 2006 i jest profesjonalnym ośrodkiem, który zajmuje się kompleksową rehabilitacją dzieci. Rehabilitacja pacjentów prowadzona jest wielokierunkowo, wieloprofilowo, z wykorzystaniem najnowszych metod stymulacji niemowląt i małych dzieci. Pacjentami są dzieci tzw. grupy ryzyka neurologicznego, dzieci ze zdiagnozowaną niesprawnością neurologiczną, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, porażeniem splotu barkowego, a także z kręczem szyi, wadami postawy, skoliozą oraz wadami stóp. Duża grupa pacjentów to dzieci z chorobami genetycznymi. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb każdego malucha. Personel MALUCHA posiada odpowiednie wykształcenie, duże doświadczenie merytoryczne oraz predyspozycje do pracy z małymi dziećmi.

Rehabilitacja niemowląt

W naszym ośrodku prowadzimy rehabilitację niemowląt z grupy ryzyka, wcześniaków, niemowląt z zaburzeniami napięcia, z asymetrią posturalną, z kręczem szyi, z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego, z wadami wrodzonymi oraz z zespołami genetycznymi.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna polega na prawidłowym odebraniu informacji przez narządy zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, czucie ciała w przestrzeni, układ przedsionkowy odbierający ruch), następnie jej przetworzeniu, interpretacji i wykorzystaniu do wytworzenia prawidłowej reakcji w określonej sytuacji. Jeżeli procesy IS przebiegają nieprawidłowo, mogą one zaburzać funkcjonowanie dziecka i jego prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Indywidualne wkładki ortopedyczne

Indywidualne wkładki ortopedyczne (IWO) są wyrobem medycznym, wytwarzanym w oparciu o opracowany przez Specjalistę indywidualny projekt uwzględniający specyficzne potrzeby zdrowotne nabywcy. Wyrób należy stosować wyłącznie wg zaleceń Specjalisty. Niewłaściwe ich stosowanie może nieść za sobą ryzyko dla zdrowia narządu ruchu.

Diagnoza, terapia skolioz i wad postawy

Ekspertem w terapii skolioz i innych wad postawy u dzieci i młodzieży w naszej poradni jest mgr Tomasz Baran. W swojej codziennej pracy mgr Tomasz Baran zajmuje się analizą i terapią wrodzonych wad narządu ruchu oraz nabytych wad postawy u dzieci w obrębie kończyn i tułowia (stopy płaskie, koślawe, kolana koślawe, klatka piersiowa lejkowata, kręcz szyi, plecy płaskie, okrągłe, itp.

Metoda Johansena

Polega na słuchaniu specjalnie nagranej na syntezatorze muzyki lub muzyki instrumentalnej odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu.

JIAS - Trening słuchowy

Czy Twoje dziecko ma problemy z nauką lub koncentracją, wraca do domu ze szkoły zmęczone, a odrabianie pracy domowej to walka?

Konsultacje neurologa

Konsultacje prowadzi specjalista z neurologii dziecięcej i pediatrii dr n. med. Marzena Olszaniecka

Ćwiczenia NDT Bobath

Nazwa NDT Bobath pochodzi od angielskiego skrótu Neurodevelopmental Treatment (metoda neurorozwojowa). Zasady koncepcji NDT opierają się na bardzo dobrej znajomości prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wiedzy na temat zaburzeń wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (CUN).

Ocena wcześniaków metodą Prechtl'a

Ocena ruchów globalnych metodą Prechtl'a pozwala na uzyskanie informacji o kondycji ośrodkowego układu nerwowego dziecka. W metodzie tej oceniane są momenty największej spontanicznej aktywności dziecka w czasie spokojnego czuwania. Oceny dokonuje się nagrywając spontaniczną aktywność dziecka na kamerę. 

Indywidualne wkładki sportowe

Indywidualne wkładki sportowe są wyrobem medycznym, wytwarzanym w oparciu o opracowany przez Specjalistę indywidualny projekt uwzględniający specyficzne potrzeby zdrowotne nabywcy. Wyrób należy stosować wyłącznie wg zaleceń Specjalisty. Niewłaściwe ich stosowanie może nieść za sobą ryzyko dla zdrowia narządu ruchu

Profesjonalne wkładki odciążające PWO

Profesjonalne wkładki odciążające (PWO) są wyrobem medycznym, wytwarzanym w oparciu o opracowany przez Specjalistę indywidualny projekt uwzględniający specyficzne potrzeby zdrowotne nabywcy. Wyrób należy stosować wyłącznie wg zaleceń Specjalisty. Niewłaściwe ich stosowanie może nieść za sobą ryzyko dla zdrowia narządu ruchu.

Indywidualne wkładki sensomotoryczne

Indywidualne wkładki sensomotoryczne są wyrobem medycznym, wytwarzanym w oparciu o opracowany przez Specjalistę indywidualny projekt uwzględniający specyficzne potrzeby zdrowotne nabywcy. Wyrób należy stosować wyłącznie wg zaleceń Specjalisty. Niewłaściwe ich stosowanie może nieść za sobą ryzyko dla zdrowia narządu ruchu.

System Medyczny Formthotics

System medyczny Formthotics™ został opracowany, by pomóc lekarzom rozwinąć podiatryczny model leczenia. Dodaje do tego modelu koncepcje neuromotoryczne, by tworzyć kompleksową metodę kliniczną oceny czynności kończyny dolnej i jej poprawy przy pomocy indywidualnie dostosowanej wkładki ortopedycznej.

Dobór zaopatrzenia ortotycznego

W poradni Maluch nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortotyczne jak: ortezy na kończyny dolne, ortezy na kończyny górne, pionizatory, balkoniki itp. w zależności od potrzeb, dysfunkcji ruchowych i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

Kombinezony TheraTogs

W naszym ośrodku prowadzimy rehabilitację niemowląt z grupy ryzyka, wcześniaków, niemowląt z zaburzeniami napięcia, z asymetrią posturalną, z kręczem szyi, z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego, z wadami wrodzonymi oraz z zespołami genetycznymi.

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz prawidłowego chwytu. U dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego stanowi integralną formę terapii.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej mają na celu poprawę osiągnięć dydaktycznych, zwiększenie motywacji do nauki i stymulację rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych u dzieci w wieku szkolnym.