Odwiedź nas w Google+
Integracja sensoryczna polega na prawidłowym odebraniu informacji przez narządy zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, czucie ciała w przestrzeni, układ przedsionkowy odbierający ruch), następnie jej przetworzeniu, interpretacji i wykorzystaniu do wytworzenia prawidłowej reakcji w określonej sytuacji. Jeżeli procesy IS przebiegają nieprawidłowo, mogą one zaburzać funkcjonowanie dziecka i jego prawidłowy rozwój psychoruchowy.
Integracja sensoryczna odbywa się w mózgu, do jej prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest doskonałe działanie receptorów, dróg czuciowych i odpowiednich struktur OUN do kory mózgowej włącznie. Rozwój psychoruchowy dziecka przebiega na 4 płaszczyznach - ruchowej, wyobrażeniowej, uczuciowej i intelektualnej, jest on harmonijnym ciągiem, podczas którego procesy psychiczne integrują się z czynnościami ruchowymi. Gdy niektóre informacje nie docierają do mózgu i nie mogą być prawidłowo przetwarzane to mówimy wtedy o zaburzeniach integracji sensorycznej.
W integracji sensorycznej możemy wyróżnić nadwrażliwość lub podwrażliwość, w pierwszym przypadku do mózgu dociera zbyt wiele informacji, w drugim zbyt mało. W obu przypadkach mózg otrzymuje bodźce na niewłaściwym poziomie natężenia. Dzieci nadwrażliwe unikają bodźców, które nadmiernie je pobudzają a podwrażliwe szukają takich, żeby się pobudzić. U małego dziecka najbardziej widoczna jest zła tolerancja dotyku. Przejawia się ona niepokojem ruchowym i płaczem podczas zabiegów pielęgnacyjnych i karmienia. Jeżeli rodzice zauważą, że dziecko ma skłonność do łzawienia, często mruży oczy przy jasnym świetle, płacze, gdy nagle zapala się światło, świadczy to o tym, że bodźce wizualne są dla niego drażniące.
Objawy zaburzeń SI:
- dysfunkcje somatosensoryczne:

• dzieci nie lubią wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych
• unikają chodzenia boso
• nie tolerują pokarmów o określonej konsystencji
• unikają kontaktu z innymi osobami
• unikają zabaw plasteliną, farbami
• nie lubią pewnych faktur i odzieży

- dysfunkcje posturalne objawiają się u dziecka zmniejszonym napięciem mięśniowym, nieprawidłowymi reakcjami równoważnymi i obronnymi. Charakterystyczne dla tych dzieci są wady postawy, przeprosty w stawach kończyn, częste upadki podczas biegania.

- dysfunkcje związane z planowaniem motorycznym

• dzieci mają duże opóźnienie w samoobsłudze
• problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
• słaby rozwój mowy
• labilność emocjonalną
• bywają agresywne, uparte i nieposłuszne