Odwiedź nas w Google+
Nazwa NDT Bobath pochodzi od angielskiego skrótu Neurodevelopmental Treatment (metoda neurorozwojowa). Zasady koncepcji NDT opierają się na bardzo dobrej znajomości prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wiedzy na temat zaburzeń wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Koncepcja NDT Bobath ciągle ewoluuje i dostosowuje się do aktualnej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych. Nowoczesna terapia wg zasad NDT to terapia oparta na naukowych faktach.
Główna zasada NDT , pochodząca od jednej z jej twórców Mary Quinton, brzmi: „We don’t teach the movement, we make it possible” – My (terapeuci) nie uczymy ruchu, my sprawiamy, że jest on możliwy.

Główne zasady koncepcji Bobath:
1. Umożliwienie wykonania ruchu poprzez:
• Zachowanie pełnego zakresu ruchów w stawach poprzez utrzymanie prawidłowej długości mięśni
• Przygotowanie sensoryczne poprzez dostarczanie wielu, różnorodnych wzorców ruchowych › prawidłowy proces edukacji sensomotorycznej
2. Normalizacja napięcia posturalnego
3. Hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej
4. Torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równoważnych
5. Wzmacnianie osłabionych mięśni
6. Przełożenie ćwiczeń na funkcję i dążenie do osiągania FUNKCJONALNYCH CELÓW
7. Zakładanie realnych celów dostosowanych indywidualnie do możliwości każdego dziecka
8. Umiejętność przewidywania i zapobieganie zmianom wtórnym w przyszłości
9. Dziecko powinno aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach np. młodsze poprzez zabawę, starsze powinny wiedzieć, czemu dane ćwiczenie służy

W koncepcji NDT Bobath nie ma gotowego zestawu ćwiczeń. Terapeuta stosuje indywidualny dobór wspomagań dla każdego dziecka, zmieniający się w czasie.
Terapię wdrażamy zanim nieprawidłowe wzorce ruchowe utrwalą się i staną się nawykiem

W terapii niemowląt bardzo ważnym elementem jest prawidłowa pielęgnacja, traktowana jako integralna część usprawniania:
• Prawidłowe podnoszenie i noszenie dziecka ma na celu hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej i aktywizowanie prawidłowej kontroli posturalnej
• Karmienie dziecka w odpowiednich pozycjach zapewnia prawidłową dystrybucję napięcia, również w obrębie języka i warg
• Odpowiednie ubieranie i rozbieranie dziecka dostarcza prawidłowych wzorców ruchowych i czuciowych
• Czuwanie nad prawidłową pozycją podczas spontanicznej aktywności dziecka zapobiega rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych