Odwiedź nas w Google+
Diagnoza i terapia skolioz oraz innych wad postawy
Ekspertem w terapii skolioz i innych wad postawy u dzieci i młodzieży w naszej poradni jest mgr Tomasz Rostek. W swojej codziennej pracy mgr Tomasz Rostek zajmuje się analizą i terapią wrodzonych wad narządu ruchu oraz nabytych wad postawy u dzieci w obrębie kończyn i tułowia (stopy płaskie, koślawe, kolana koślawe, klatka piersiowa lejkowata, kręcz szyi, plecy płaskie, okrągłe, itp.), wszechstronną terapią skolioz z użyciem wielu metod uznawanych w gronie terapeutów i lekarzy zajmujących się skoliozami za najbardziej efektywne:

• Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Celem terapii jest praca nad poprawą siły i zakresu ruchomości poprzez optymalne odwzorowanie utraconych wzorców ruchowych co jest niezbędne do uzyskania celu jakim jest funkcji. W trapi wykorzystuje się najsprawniejsze rejony ciała prowadząc do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych.

• Krótkodźwigniowe techniki manipulacji wg. prof. Laurie Hartamana

Techniki te pozwalają na bardzo precyzyjne ukierunkowanie i skupienie impulsu manipulacyjnego na konkretny staw kręgosłupa, przy jak najmniejszym użyciu siły i jednocześnie jak największej prędkości. Techniki te są bardzo bezpieczne ze względu na wyeliminowanie elementu torsji i stosowania końcowych zakresów ruchu w stawach kręgosłupa. Dzięki temu pacjent jest układany w sposób komfortowy, a wykonanie manipulacji nie wzbudza negatywnych odczuć ani lęku wśród pacjentów.

• Terapia Manualna wg. koncepcji Kaltenborn-Evjenth

Terapia manualna wykorzystująca zasady biomechaniki, opierająca się na mobilizowaniu stawów i tkanek okołostawowych w sposób bezbolesny, zwiększając zakres ruchu po unieruchomieniu stawu na skutek urazu lub po zabiegu.

• FDM (Facial Distortion Model)

Terapia FDM jest formą leczenia, w której uznaje się, że przyczyną niemalże każdego urazu narządu ruchu jest co najmniej jedna z sześciu tzw. dystorsji (zniekształceń) powięzi (tkanki łącznej). Metoda ta łączy informacje o urazie zebrane na podstawie wywiadu i badania funkcjonalnego z niewerbalnymi gestami jakie nieświadomie przedstawia pacjent, które tworzą usystematyzowany porządek

• Osteopatia

Osteopatia zakłada iż ciało jest jednostką funkcjonalną – struktura i funkcja są wzajemnie powiązane. „Zmiany w funkcji mogą prowadzić do zmian w strukturze a zmiany w strukturze będą powodować zmiany w funkcji”. Relacje pomiędzy układami organizmu są tak istotne, że żaden z nich nie może być traktowany osobno. Leczenie osteopatyczne promuje optymalną funkcję układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, co wpływa na wszystkie układy organizmu, w tym układ trzewny, który także może być leczony bezpośrednio. Osteopatię cechuje się bardzo wnikliwym, badaniem manualnym, precyzyjnym ustaleniem przyczyny dolegliwości poprzez stosowanie konkretnych testów obejmujących układ mięśniowo-szkieletowy, nerwowy i wisceralny, oraz indywidualnie dobranym i przeprowadzonym programie leczenia.

• Kinesiology Taping