Odwiedź nas w Google+
O TheraTogs
Kombinezony TheraTogs to jedne z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych pomocy ortotycznych stosowanych w rehabilitacji i terapii zajęciowej. Typowy użytkownik TheraTogs otrzymuje dzięki niemu max. 16 godzin terapii każdego dnia.

Kombinezony TheraTogs są to systemy do zewnętrznej stymulacji mięśni, stosowane w rehabilitacji zaburzeń neuromotorycznych, posturalych i sensorycznych. System zapewnia wielokierunkowe, dostosowane do zmieniających się warunków podejście do zaburzeń ruchowych, sensorycznych i równowagi.

TheraTogs został stworzony przez światowej klasy klinicystów, ponieważ wcześniej nie było żadnych pomocy czy środków, które byłyby wystarczająco efektywne czy działające wielokierunkowo tak, aby uzyskać znaczącą poprawę w rehabilitacji. Ich praca wynikała z chęci stworzenia takich pomocy w dziedzinie rehabilitacji, które będą oparte na solidnych zasadach biomechaniki i nauki o układzie nerwowo-mięśniowym.

TheraTogs są zrobione ze specjalnego, opatentowanego materiału ze spodnią gąbkową warstwą, która naciska na skórę i leżące pod nią tkanki miękkie oraz z warstwą zewnętrzną (Velcro® - sensitive), do której przyczepia się elastyczny system pasków, takie „zewnętrzne mięśnie”. Materiał jest wygodny i oddychający i można go nosić pod ubraniem.

Rezultaty są zaskakujące – TheraTogs z sukcesem naśladuje techniki manualnej terapii sensomotorycznej, pozwalając noszącemu ten kombinezon na wykonywanie codziennych czynności, utrzymując jednocześnie prawidłowe wzajemne ustawienie stawów.

Rodzaje systemów TheraTogs:
• System TheraTogs na całe ciało (Full Body System)
• System AtaxiTog
• System rehabilitacyjny wspierający uszkodzenie splotu ramiennego (BPI)
• System TheraTogs dla kończyn dolnych
• System dla kończyn górnych dla porażenia połowiczego
• System integracji sensorycznej/przetwarzania zaburzeń sensorycznych
• System ustawiający ramię u osoby dorosłej
• System ustawiający nadgarstek i kciuk

System TheraTogs na całe ciało (Full Body System)
Początkowo zaprojektowany dla dzieci z kompleksowymi zaburzeniami neuromotorycznymi, z zaburzeniami postawy i ruchu z powodu Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPDz) lub innych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Aktualnie system TheraTogs jest dostępny we wszystkich rozmiarach i modelach w zależności od typu zaburzeń neuromotorycznych, posturalnych, ruchu czy równowagi. Kombinezon TheraTogs zakłada się na tułów i kończyny dolne jako bazę, która umożliwia terapeucie/lekarzowi założenie na nią systemu pasków poprawiających prawidłową postawę oraz stabilizację postawy, a także poprawę funkcji kończyn górnych i dolnych.

Wskazania:Cel terapii:
Nieutrwalona kifoza lub umiarkowana skoliozaPoprawa postawy i wydolności oddechowej
Nieutrwalona nadmierna lordozaPoprawa postawy
Trudności w utrzymaniu tułowia i zaburzenia równowagi w siadzieZmniejsza niestabilność między klatką piersiową a miednicą. Poprawia czucie głębokie.
Krzyżowanie nóg w staniu lub chodzeniuZwiększa podstawę podparcia, wspomaga pracę odwodzicieli
Problemy z równowagą spowodowaną osłabieniem mięśni obręczy biodrowejWspomaga stabilizację mięśni obręczy biodrowej
Problemy z kontrolą stawów proksymalnych kończyn, w tym stawów kolanowych i łokciowychPozwala na funkcjonalną kontrolę zakresu ruchu w stawach oraz wspomaga pracę mięśni okołostawowych
Chód ze stopami skierowanymi do wewnątrz lub na zewnątrz, chód o typie „windblow”, w połączeniu z zaburzeniami ustawienia i kontroli tułowiaBiorąc pod uwagę geometrię kości i wzajemne położenie stawów, redukuje zaburzenia chodu
Rekonwalescencja po operacjach ortopedycznych dot. kręgosłupa, bioder, kości udowychPoprawia stabilność i komfort

System AtaxiTog
ZASTOSOWANIE:

System AtaxiTog zaleca się przy zaburzeniach równowagi pochodzenia móżdżkowego, bez dodatkowych problemów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.

System AtaxiTog może być skutecznym środkiem służącym do zmniejszenia zaburzeń równowagi w chodzie związanych z:
• Ataksją móżdżkową
• Zespołem Zaburzeń Koncentracji (ADD) – odpowiadające na głęboki docisk
• Zaburzeniem równowagi związanym ze stwardnieniem rozsianym
• Zaburzeniem koncentracji związanym z autyzmem - odpowiadające na głęboki docisk

System rehabilitacyjny wspierający uszkodzenie splotu ramiennego (BPI)
ZASTOSOWANIE:

Okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego i wynikające z tego kompensacje postawy
Nieutrwalona kifoza w odcinku piersiowym
Protrakcja barków
Odstająca łopatka, uniesienie i/lub nadmierne odwiedzenie łopatki
Niewystarczająca dysocjacja między łopatką a kością ramienną
Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych
Leczenie po złamaniu kości ramiennej
Podwichnięcie barku
Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna

System TheraTogs dla kończyn dolnych
ZASTOSOWANIE

Chód palcami do środka u dzieci poniżej 7 lat wskutek:
- nadmiernego skręcenia kości udowej do wewnątrz
- nadmiernej rotacji wewnętrznej całej kończyny dolnej
- nadmiernej rotacji wewnętrznej stopy
Chód palcami na zewnątrz wskutek:
- nadmiernego skręcenia kości udowej na zewnątrz u dzieci poniżej 7 lat
- nadmiernej rotacji bocznej między kością piszczelową a strzałkową wskutek luźnych więzadeł kolanowych
- nadmiernego skręcenia kości piszczelowej i strzałkowej u dzieci poniżej 7 lat
Przeprost w stawie kolanowym w staniu lub podczas chodu u dzieci poniżej 6 lat lub wskutek nowego urazu
Niewystarczający wyprost kolana w fazie wymachu; braku kontaktu pięty z podłożem we wczesnym etapie wstawania
Kolana koślawe/szpotawe na wskutek luźnych więzadeł kolanowych
Stała, nieutrwalona pronacja stopy wskutek nadmiernych sił skręcających do wewnątrz w stawie biodrowym lub kolanowym
Nadmierna, nieutrwalona supinacja stopy wskutek nadmiernych sił skręcających na zewnątrz w stawie biodrowym lub kolanowym

System wspomagający zgięcie grzbietowe stawu skokowego (DF)
System wspierający zgięcie stawu skokowego jest dostępny w trzech modelach:

System do trenowania chodu
System na noc
System kombinacyjny – połączenie systemów do trenowania chodu i na noc

ZASTOSOWANIE

System DF można wykorzystać u pacjentów z przykurczem mięśni łydki lub zagrożonych jego wystąpieniem przy następujących jednostkach chorobowych:
- porażenie mózgowe
- urazowe uszkodzenie mózgu - faza ostra, podostra i przewlekła
- porażenie połowicze po wylewie - faza ostra, podostra i przewlekła
- stwardnienie rozsiane
- wrodzona stopa końska
- zapalenie rozcięgna podeszwowego
- nawykowy chód na palcach
- stopa końsko-szpotawa (nieutrwalona)

System dla kończyn górnych przy porażeniu połowiczym
ZASTOSOWANIE

Dysfunkcja barku i łokcia związana z porażeniem połowiczym
Nieutrwalona kifoza piersiowa / lordoza lędźwiowa
Niestabilność lub nieprawidłowe ułożenie łopatki
Niewystarczające rozdzielenie łopatki i kości ramiennej
Protrakcja lub retrakcja barków
Podwichnięcie barku łagodnego lub umiarkowanego stopnia
Nieutrwalona pronacja przedramienia

System integracji sensorycznej/ zaburzeń przetwarzania informacji sensorycznych
ZASTOSOWANIE

System ten został specjalnie zaprojektowany dla dzieci z problemami związanymi z zaburzeniami przetwarzania informacji sensorycznych oraz z ADHD, takimi jak nadwrażliwość sensoryczna, trudności z koncentracją i koordynacją ruchową.

System ustawiający ramię u osoby dorosłej
ZASTOSOWANIE

Bolesność barku związana z przewlekłym zwichnięciem, pourazowa, związana z urazem stożka rotatorów czy złamaniem
Podwichnięcie barku stopnia łagodnego do umiarkowanego
Uszkodzenie splotu ramiennego (BPI)
Dyslokacja barku przed- i pooperacyjna

System ustawiający nadgarstek i kciuk
ZASTOSOWANIE

Poprawia stabilizację nadgarstka i kciuka
Pomaga odbudować łuki dłoni
Redukuje nieutrwalone ustawienie dołokciowe dłoni
Pomaga w zmniejszeniu pronacji lub supinacji przedramienia
Zmniejsza dolegliwości bólowe związane z nieprawidłowym ustawieniem kości w obrębie dłoni